Vitajte na našej webovej stránke!
 

 


Tešíme sa, že s Vami, rodičmi môžeme komunikovať aj prostredníctvom tejto web-stránky. Naším zámerom je priblížiť Vám ciele, chod a aktivity našej materskej školy.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa chodu a prevádzky našej matersky školy, neváhajte a kontaktujte nás na e-mailovej adrese.

 

PaedDr. Jolana Kožová
 
riaditeľka materskej školy