Postup krokov na poukázanie 2% z dane 

V prípade, že sa rozhodnete pridať k nám a prostredníctvom 2% podporiť našu prácu je potrebné postupovať nasledovne:

  • PRÁVNICKÉ OSOBY

2 % je možné poukázať priamo prostredníctvom daňového priznania, v ktorom sú na tento účel vyhradené príslušné kolónky. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 EUR.

 

  • FYZICKÉ OSOBY, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

2% je možné poukázať priamo prostredníctvom daňového priznania, v ktorom sú na tento účel vyhradené príslušné kolónky. Minimálna suma, ktorú je možné poukázať je 3,32 EUR, poukázať 2% je možné iba jednej organizácii.

 

  • ZAMESTNANCI

ZAMESTNANCI

Zamestnanci, môžu poukázať svoje 2 % dane výlučne prostredníctvom tlačív a to:

 

  • Aktuálne tlačivá na rok 2018

 

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z  PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI a VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. 

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie-2018-DP-2017-editovateľné.pdf (116602)

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019.pdf (82891)


 

Vyplnené tlačivá doručte na daňový úrad, alebo odovzdajte riaditeľke materskej školy, ktorá ich doručí na daňový úrad.

ĎAKUJEME