Náš tím

školníčka

ALŽBETA TAKÁČOVÁ

kuchárka

MELINDA KYSELOVÁ

MONIKA MATUŠEKOVÁ

učiteľky

Bc. RENÁTA BÚDOVÁ

Bc. SIMONA FRANCISTIOVÁ

EDINA ŠIMEKOVÁ

MONIKA SZABÓOVÁ

JARMILA HOVORKOVÁ

vedúca školskej jedálne

JANKA KURICOVÁ

Telefón: 0317802008

Email: sjnovadobaga@centrum.sk

riaditeľka materskej školy

PaedDr. JOLANA KOŽOVÁ

Telefón: 0317802008

Email: novadobams@gmail.com