Múzeum

28.11.2019 19:42

Dňa 26.11.2019 navštívili deti predškolskej triedy múzeum v Galante.