PRERUŠENÁ PREVÁDZKA

31.01.2018 10:03

V záujme prevencie a zábrany šírenia chrípky a chrípke podobných ochorení a z dôvodu vysokého výskytu absencie detí nad 30% sa prerušuje prevádzdka od 1.2.2018 DO 7.2.2018 prevádzka sa záčína dňom 8.2.2018.