Spolupráca s knižnicou- Hlasné čítanie

05.03.2020 08:33

Naša materská škola spolupracuje s mestskou knižnicou v Galante. Raz mesačne sa našim predškolákom čítajú rozprávky.