Informácie o nás

Vychádzame z tézy:

 • že učiteľ je sprievodcom svetom informácií a poznatkov.
 • Názor rodičov pokladáme za rovnako dôležitý, rešpektujeme a zohľadňujeme pripomienky, nové nápady, návrhy.
 • Spoločne hľadáme riešenia, ktoré smerujú k spokojnosti rodičov i detí, ale i k efektívnej výchovno-vzdelávacej činnosti

V našej koncepcii je učiteľ partner:

 • viac odporúča, ako prikazuje,
 • viac radí a pomáha, viac oceňuje, ako kritizuje,
 • viac nabáda k riešeniu, ako ukazuje hotové riešeni

 

 

Ponúkame

 • pedagogický prístup orientovaný na dieťa
 • priestorové členenie tried - centrá aktivít
 • integrované plánovanie a rôzne formy spolupráce s rodinou
 • deti sú podporované aktívnemu získavaniu vedomostí, učia sa na základe priamej skúsenosti prostredníctvom aktívnej hry
 • pravidelné kontakty, podľa záujmu rodičov, podľa potreby školy, prakticky neustále
 • systémom otvorených dvetí, kde je zabezpečená možnosť komunikácie s vedením materskej školy, s učiteľkami
 • pre deti, ktoré prejavujú nadanie, vytvárame predpoklady na ich rozvoj formou krúžkovej činnosti v spolupráci so ZUŠ výtvarný krúžok
 • homogénne zadelenie detí do tried

Aktivity organizované v spolupráci s rodičmi

 • Mikuláš 
 • Tekvičková slávnosť
 • Oslava Vianoc
 • Karneval
 •  Deň matiek
 • Rozlúčka predškolákov

Spolupráca s ostatnými zariadeniami resp. s inými inštitúciami

 • Základná umelecká škola - Vitalit. V MŠ sa realizuje výtvarný krúžok
 • Matica slovenská - výstavy, bábkové predstavenia
 • Základná škola, ulica M. Štefánikova - semináre, prednášky, návšteva detí
 • Požiarna zbrojnica - exkurzie
 • Štátna polícia - prednáška a ukážky pre deti
 • MsKS - návšteva divadelných predstavení s deťmi
 • Mestská knižnica
 • Dopravné ihrisko Terkar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši užívatelia

Tu je vhodné popísať, kto sú Vaši cieľoví užívatelia a prečo je práve tento projekt pre nich dôležitý. Dôležité je Vašich návštevníkov taktiež motivovať, aby sa na tieto stránky pravidelne vracali.