POĎAKOVANIE  . 

  • Ďakujeme všetkým RODIČOM za finančné príspevky  do fondu rodičovského združenia. Finančné prostriedky boli požité na nákup hračiek, detskej literatúry, didaktickej techniky a na skrášlenie tried.
  • Ďakujeme rodine Tuškovej za nový elekrický klavír, ktorý venovali pre naše deti.
  • Ďakujeme všetkým RODIČOM za finančné príspevky za l. polrok školského roka 2012/2013, do fondu rodičovského združenia. Finančné prostriedky využijeme na nákup hračiek, detskej literatúry, didaktickej techniky a na skrášlenie tried.