PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

v pracovných dňoch od 6:30   do  16:15 hod

 

UPOZORNENIE PRE RODIČOV

Prosíme dodržiavať príchod detí do materskej školy  do 8.00h

Odhlásenie dieťaťa zo stravy je do 7.30h a to osobne, alebo telefonicky

na telefónnom čísle: 031 / 780 2008.  

                                                  Ďakujeme

 

  PREVÁDZKA TRIED, SCHÁDZANIE A ROZCHÁDZANIE DETÍ

 

PAVILÓN   A    6.30  -  16.15

PAVILÓN   B    7.00  -  15.30

PAVILÓN   C    7.30  -  15.30

 

Prevádzka MŠ sa začína o 6.30h. V pavilóne A sa deti ráno schádzajú.  Popoludní sa deti rozchádzajú po 15.30h  z pavilónu B a C do pavilónu A.

 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená  na šesť  týždňov. 

Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka materskej školy oznamom spravidla dva mesiace vopred.

V čase prerušenia prevádzky môžu deti navštevovať Materskú školu, ktorá má  v tom čase prevádzku po písomnom prihlásení, ak to kapacita materskej školy to dovoľuje.

 

HARMONOGRAM DŇA

06.30 – 07.30             Schádzanie detí v pavilóne A   

07.30 – 10.00             Hry a hrové činnosti  I.

                                   Pohybové a relaxačné cvičenie

                                   Hygiena, Desiata

                                   Hry a hrové činnosti II.

10.00 – 11.15             Pobyt vonku, Hygiena

11.15 – 12.00             Obed, Hygiena

12.00 – 14.00             Odpočinok

14.00 – 14.30             Hygiena, Obliekanie

14.30 – 15.00             Olovrant  

15.00 – 16.00             Hry a hrové činnosti III.

16.00 – 16.15            Rozchádzanie detí, Spoločné hry a hrové činnosti v pavilóne A, príp.    

                                   na školskom dvore