Profil verejného obstarávania

nova-doba.pdf (337519), vykaz-vymer-ms-nova-doba.pdf (225421)

 zmluva.pdf (2549075)

zmluva okná-c.1.pdf (147560)zmluva okna.doc (26867)

6:5.2014

Materská škola zadáva zákazku na zhotovenie regálu do kuchyne.  Záujemcovia si môžu vyžiadať profil od vedenia školy na tel čísle  31 7802008.

14.4.2014

Materská škola zadáva zákazku na zhotovenie krytov na raidiátory. Záujemcovia si môžu vyžiadať profil od vedenia školy na tel čísle  31 7802008.

Materská školy zadáva objednávku na interaktívnu tabulu s kompletným vybavením, montážov a zaškolením.

18.10.2013

Materská školy zadáva objednávku na notebook k interaktívnej  tabuli.

30.10.2013

 

Materská škola zadáva objednávku na inštalačné práce súvisiace s rekonštrukciou kanalizácie a vodovodného potrubia v sociálnych zariadeniach do 10.2.2014