Jedálny  stok

       Jedálny lístok si môžete pozrieť kliknutím na nasledujúci odkaz

     https://www.eskoly.sk/novadoba12sk/jedalen

       Faktúry ŠJ

       www.eskoly.sk/novadoba12sk/efaktury

 

      Povinné zverejňovanie : 

   www.eskoly.sk/novadoba12sk/efaktury  

     v okienku fa prekliknúť na "ostatné")                                                                               

      Oznamy ŠJ : 

    https://www.eskoly.sk/novadoba12sk/nastenka

  • Školská jedáleň

- Šj zabazpečuje stravovanie detí, žiakov, zamestnancov zariadenia

- hlavnou náplňou je pripravovať kvalitnú racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu

- stravovanie pripravuje kolektív odborne školených pracovníčok v zmysle zákona 272/94 Z.z.

  o ochrane zdravia ľudí, ako i v zmysle medzinárodne platných predpisov HACCP a podľa MSN pre školské stravovanie

- vhodnou skladbou JL je zabezpečená vyvážená nutričná aj energetická hodnota pre jednotlivé vekové kategórie

- k hlavným jedlám sú zaraďované zeleninové šaláty, oblohy

- obed doplnený denne vhodným nápojom

- pre spestrenie v závislosti od finančnej normy sú zaraďované ako doplnok jogurty,

  dezerty so zvýšeným obsahom vlákniny, múčniky, ovocie

- naša jedáleň je zapojená do projektov dotovaných z EÚ Danone-mliečna liga

  Ovocie školám

  • Odhlasovanie stravy

- odhlasovať je možné deň vopred, alebo ráno do 7.30 hod

- v prvý deň neodhlásenia možno obed odniesť vo svojom obedári

- za neodobratú a včas neodhlásenú stravu finančná náhrada sa neposkytuje

  • Formy platenia stravného

- poštovou poukážkou

- trvalý príkaz v peňažnom ústave

- cez Internet banking

  • ( žiadam pri platbe uvádzať meno dieťaťa a triedu)