ZÁPIS

 

Pred vstupom do materskej školy musí mať každé dieťa osvojené základné kultúrno-hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania. To znamená, že sa vie samostatne obliekať, samostatne jesť a nesmie nosiť plienky a cumlíky. 

 

 

 

Čo potrebuje dieťa do materskej školy  

 • prefotenú kópiu kartičky poistenca

 • papučky (nie šlapky!!!)

 • náhradné veci na prezlečenie (najmenšie deti aj viac kusov)

 • pyžamo

 

 

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

 

Žiadosti o  prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k novému školskému roku 2020/2021 prijímame termíne od 30. apríla do 31. mája 2020. Žiadosť si môžete elektronicky stiahnuť z webovej stránky školy a  vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená na budove pri vchodových dverách alebo elektronicky poslať. Žiadosť nemusí byť potvrdená pediatrom.

 

 

Kritéria na prednostné prijatie dieťaťa do materskej školy:

 •    dieťa, ktoré k 1.9.2020 dovŕšilo piaty rok veku,
 •    dieťa s OŠD a dieťa s dodatočne OŠD (ktoré MŠ v súčasnosti navštevuje), 

Deti mladšie ako 3 roky sa prijímajú len vo výnimočných prípadoch a ak sú pripôsobené podmienky školy a dovoľuje to kapacita materskej školy.

 

Aktuálny stav - voľné miesta v materskej škole v školskom roku 2020/2021: 21

 

 

ak je viac žiadostí ako je kapacita materskej školy:

 •    riaditeľka rozhodne o prijatí podľa voľného miesta v jednotlivých triedach
 •    ak sú rodičia zamestnaní
 •    ak má dieťa staršieho súrodenca v MŠ
 •    trvalý pobyt v Galante.

Žiadosť má obsahovať nasledovné údaje:

 •    hore uviesť meno, priezvisko a adresu zákonného zástupcu, 
 •    adresovať na adresu MŠ Sídlisko Nová doba 923/12, 924 01 Galanta,
 •    meno a priezvisko dieťaťa /podľa rodného listu dieťaťa/, 
 •    dátum narodenia dieťaťa,
 •    adresu trvalého bydliska dieťaťa /podľa OP zákonného zástupcu /,
 •    kontakt na rodiča,
 •    zákonný zástupca predkladá žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa /§ 3 vyhl. č. 306/2008 Z.z. o materskej škole/.

     RODIČIA detí s odloženou povinnou  po zápise do ZŠ informujú riaditeľku materskej školy o odklade povinnej školskej dochádzky a  do 30.apríla prísl. kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa  ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise o odklade školskej dochádzky dieťaťa. Inak stratia nárok na miesto v materskej škole. 

 

PaedDr. Jolana Kožová 
riaditeľka materskej školy

1žiadosť o prijatie.doc (42496)


ziadost-do-ms_vzor.docx (20133)

https://babetko.rodinka.sk/skolkari/skolkari/kedy-dat-dieta-do-skolky/

https://www.lenivyrodic.sk/vychova/co-alebo-kto-ovplyvnuje-adaptaciu-dietata-v-materskej-skole/